Ocena brak

Uprawa zminimalizowana (minimum uprawy) (ang. minimum tillage, niem. Minimalbodenbearbeitung)

Autor /Gomes Dodano /28.03.2013

U. o ograniczonej intensywności oddziaływania na glebę przez zastąpienie zabiegów głębszych płytszymi lub wyeliminowanie niektórych zabiegów z poszczególnych zespołów uprawek, albo wyeliminowanieniektórych zespołów uprawek z całokształtu uprawy pod określoną roślinę, najczęściej uzupełniona nasilonymi zabiegami agrochemicznymi.

Ze względu na ograniczenieenergochłonności u.z. będzie miała corazwiększe znaczenie w praktyce rolniczej. U.z.można przeprowadzić spulchniając płytko albocałą pow. pola, albo tylko wąskie pasy.Wspólną cechą wszystkich technologii zaliczonychdo minimum uprawy roli jest ułatwieniei przyspieszenie wykonania uprawy wporównaniu z technologią tradycyjną, w którejwykonuje się głęboką orkę pługiem odkładnicowym oraz oddzielnie wszystkie zabiegiuprawowe w zespołach uprawek pożniwnych, przedsiewnych i przedzimowych. U.z. polegana:

1) stosowaniu zestawów lub agregatów uprawowych, pozwalających łączyć wykonaniekilku czynności uprawowych w jednym przejeździe ciągnika, co daje wyraźne oszczędności pracy ludzkiej;

2) spłyceniu uprawypłużnej, zachowując zalety uprawy tradycyjnejprzez zmniejszenie głęb. uprawy pozwalające zwiększyć szer. roboczą, a tym samym wydajnośćpracy oraz obniżyć koszty wskutekzmniejszenia zużycia paliwa;

3) stosowaniuaktywnych narzędzi uprawowychumożliwiających wykonanie przedsiewnejuprawy jedną maszyną bez konieczności doprawianiaroli;

4) stosowaniu płytkiej uprawybezorkowej oraz doprawieniu roli innymi narzędziamipłytko działającymi, takim jak: bronatalerzowa, glebogryzarka, kultywator;

5)stosowaniu głębokiej uprawy bezorkowej,polegającej na użyciu kultywatora o sztywnychzębach i zasięgu działania 25–40 cm (ang. chisel plough).

Podobne prace

Do góry