Ocena brak

Uprawa zboża

Autor /Agaddison Dodano /09.04.2011

 

ZBOŻA: PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania potrzebuje dużo słońca.

  • Pszenica jara – wysiewana jest na jesieni, krótki okres wegetacji, toleruje niewielkie przymrozki, ale daje mniejsze plony niż p. ozima, uprawia się ją w Polsce.

  • Pszenica ozima - wrażliwa na zbyt duże spadki temperatur, nie znosi przymrozków.

Rejony upraw:

Producenci:

Eksporterzy: USA, Kanada, Francja, Australia.

Produkcja /1 mieszkańca:

Największe plony (60-70q/ha):

Najmniejsze plony (20q/ha):

 • Kraje pn. Afryki, zach. i pd. Azja, Rosja.

 

 •  
  • RYŻ: drugie zboże świata, zajmuje ok. 24%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich zbóż, jest

bardziej wydajny niż pszenica, potrzebuje krótkiego okresu weg., w sprzyjających warunkach można mieć nawet 3 zbiory/rok, uprawia się go w klimacie podzwotnikowym, zwrotnikowym monsunowym, duże ilości uprawia się na terenach sztucznie nawadnianych, w czasie wzrostu wymaga wysokiej temp. i dużej ilości wody.

 •  
  •  
   • Ryż mokry – inaczej nizinny, rośnie w błocie

   • Ryż suchy

   • Ryż wodny – tylko w Bangladeszu, cały w wodzie.

Rejony upraw:

 • Azja pd.,wsch. i pd.-wsch., Chiny, Indie, Węgry (Dolina Cisy), Hiszpania (Dolina Gwadarkiri),

Brazylia (Dolina Parany), Bangladesz, Wietnam, Tajlandia, Myanmar, Japonia.

Producenci:

 • Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam, Bamgladesz.

Eksporterzy: Tajlandia, USA, Wietnam, Chiny, Pakistan.

Kraje, gdzie do 70%gruntów ornych zajmuje ryż:

 

 •  
  • KUKURYDZA: trzecie zboże świata, zajmuje ok. 21%pow. przeznaczonej pod uprwawę wszystkich

zbóż, ma 3 miejsce pod względem zasiewów i 2 pod względem zbiorów. Ma duże wymagania

klimatyczne (klimat podzwrotnikowy i um. ciepły), okres wegetacji nie krótszy niż 5 miesięcy, w okresie

wzrostu wymaga dużych ilości wody i bardzo dobrych gleb, KSR uprawiają ją jako zboże alimentacyjne,

KWR jako zboże pastewne, w Polsce uprawiana jest jako roślina pastewna, k. jest zbożem najbardziej

plennym.

Producenci:

Największe plony:

 • JĘCZMIEŃ: zboże głównie pastewne, używane w przemyśle piwowarskim, wykorzystywane jako pasza

dla trzody chlewnej, wykorzystywany jako roślina alimentacyjna w krajach o złych warunkach

klimatycznych, jego uprawa sięga najdalej na północ, toleruje nawet gleby bielicowe. W Syrii uprawa

jęczmienia zajmuje 40%gruntów ornych, w Iraku 25%, także sporo w Hiszpanii i Maroku.

 • Jęczmień jary – siany na jesieni, krótki okres wegetacji, może rosnąć nawet w bardzo mrożnych

klimatach, ale daje mniejsze plony.

 • Jęczmień ozimy – siany na zimę, wrażliwy na przymrozki.

Producenci:

 • Kanada, Niemcy, Hiszpania, Francja, Rosja, Ukraina, USA.

Uprawiany na paszę lub produkcję piwa:

 

 • PROSO: zboże obszarów suchych, mało plenne, ma małe wymagania klimatyczne i glebowe, uprawia

się je głównie w Afryce i Azji Południowej. Głodny ryż to odmiana prosa, rosnąca tylko w Afryce, na

obszarach suchych stanowi podstawę żywienia.

Producenci:

 

 • SORGO: jedna z najdawniej uprawianych roślin zbożowych świata, uprawiana w klimatach suchych i

gorących (prawie półpustynnych), w KSR uprawiane jako roślina alimentacyjna.

Producenci:

 • USA, Indie, Chiny, Meksyk, Nigeria, Sudan.

Kraje, gdzie większość ziem przeznacza się pod uprawę sorga:

 

 • OWIES: zboże uprawiane głównie na paszę, zwłaszcza dla koni, uprawia się je w klimacie um.

chłodnym i klimatach wilgotnych, wymaga dobrego nawodnienia, nie ma dużych wymagań glebowych.

Producenci:

 

 • GRYKA: może rosnąć w klimatach chłodnych, ma duże wartosci odżywcze, mało wydajna, jej uprawy

spadają, używana jest do produkcji miodu gryczanego i mąki gryczanej.

Producenci:

 •  

 

 • ŻYTO: ma niewielkie wymagania glebowe i klimatyczne, mało wydajne i mało wartościowe zboże,

zbiory maleją, a żyto zastępowane jest pszen-żytem (roślina głównie pastewna).Uprawiane jest głównie

w Europie (Polska, Rosja, Niemcy). Jako roślina paszowa uprawiane jest poza Europą, a w Europie

Wschodniej jako roślina alimentacyjna.

Producenci:

Podobne prace

Do góry