Ocena brak

UNRUG JÓZEF MICHAŁ (1884-1973) - admirał

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Absolwent oficerskiej szkoły mor­skiej w Kolonii (1907 r.), w czasie 1 wojny światowej pływał na okrętach podwodnych. Służbę w Polskiej Ma­rynarce Wojennej rozpoczął 26 lipca 1919 r. Od 1920 do 1923 r. był szefem Sztabu Dowództwa Obrony Wybrze­ża Morskiego (początkowo pełniącym obowiązki). W 1925 r. został dowód­cą Floty.

Rok później otrzymał sto­pień komandora. W 1933 r. awanso­wał do stopnia kontradmirała. W cza­sie agresji niemieckiej na Polskę dowodził całością sił lądowych i mor­skich obrony wybrzeża. 1 październi­ka podjął decyzję o zaprzestaniu wal­ki.

Do końca wojny przebywał w nie­woli. Po uwolnieniu w kwietniu 1945 r. udał się na emigrację do Wielkiej Bry­tanii, gdzie do czasu likwidacji Pol­skich Sił Zbrojnych na Zachodzie był I zastępcą szefa Kierownictwa Mary­narki Wojennej. W 1946 r. otrzymał stopień wiceadmirała. Po demobiliza­cji osiadł ostatecznie we Francji.

Podobne prace

Do góry