Ocena brak

Unizm

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

Koncepcja artyst., stworzona przez W.
Strzemińskiego, podbudowana teorią i potwierdzona
praktycznym działaniem artysty. Teoret. podstawy u.
zawiera rozprawa Strzemińskiego Unizm w malarstwie
ogłoszona w 1928, a następnie książka napisana
wspólnie z K. Kobro Kompozycja przestrzeni - obliczanie
rytmu czasoprzestrzennego, wydana w 1931.

Artysta
pisał w niej że: "unizm malarstwa wymaga jednozgodności
wszystkich elementów obrazu z jego danymi
przyrodzonymi, że płaskość całej powierzchni
obrazu jest jego cechą przyrodzoną, a więc że cały
obraz po namalowaniu powinien tworzyć powierzchnię
jednolicie płaską". Strzemiński dążył w swoich
obrazach unistycznych, których powstało ok. 10, do
ujednolicenia powierzchni i jednolitego natężenia formy.

Osiągał to przez zestawienia koloryst. o wielkiej
subtelności, sprowadzone niemal do jednego tonu,
oraz przez jednostajnie zagęszczone wypełnienie
płaszczyzny reliefowo wypukłymi, swobodnie wijącymi
się (jak sznurki nałożone na powierzchnię) liniami,
związanymi organicznie z płaszczyzną płótna
i jego prostokątną formą,

(od łac. unus 'jeden')

Podobne prace

Do góry