Ocena brak

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

Autor /MamaMia Dodano /03.04.2012

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst. 1968 przez połączenie WSP (zał. 1950) i Filii UJ (zał. 1963); obejmuje 8 wydziałów oraz 20 instytutów; w Cieszynie utworzono 1972 filię uczelni. Do osiągnięć humanistyki UŚl. należą prace z zakresu psychologii (J. Pieter), historii (K. Popiołek, H. Rechowicz, J. Pachoński), językoznawstwa (K. Polański).

Polonistyka na UŚl. zaczęła się rozwijać w okresie działalności katów. WSP, gdzie w ramach wydziału filol.-hist. istniały 4 katedry. W 1969, po powstaniu Instytutu Filologii Pol. (dyr. J.K. Zaremba, od 1973 W. Lubaś) katedry przemianowano na zakłady. W 1973 Instytut wszedł w skład nowo powołanego wydziału filol., zlokalizowanego w Sosnowcu. W Instytucie (od 1977 p.n. Instytut Literatury i Kultury Pol.) działa 11 zakładów, m.in. języka pol. (kier. I. Bajerowa), historii literatury staropol., oświeceniowej i romant. (Zaremba, Z. J. Nowak), literatury poromant. (T. Bujnicki), teorii literatury (I. Opacki), teorii kultury i polityki kult. (W. Nawrocki), wiedzy o teatrze (E. Udalska), metodyki nauczania (E. Polański), bibliotekoznawstwa (A. Jarosz), oraz filmoznawstwa (A. Helman). Poza tym w skład Instytutu wchodzi 5 pracowni zajmujących się m.in. językiem mieszkańców miast śl. i Zagłębia (Lubaś), bibliografią piśmiennictwa śl. (Zaremba), motywami lit. (Bujnicki), oraz życiem lit. Śląska i Zagłębia (Jarosz). Instytut prowadzi badania nad piśmiennictwem pol., poczynając od średniowiecza, zwł. zaś nad piśmiennictwem śl. (Jarosz, J. Malicki, J. Mayer, R. Ocieczek), literaturą XIX w. (S. Zabierowski, H. Bursztyńska, Opacki), literaturą 20-lecia międzywojennego i Polski Lud. (T. Kłak, Nawrocki, J. Paszek), teorią i socjologią literatury - zwł. jej funkcjami społ.-ideol. i odbiorem (Nowak, W. Wyskiel). Prowadząc badania środowiskowe w zakresie kultury, Instytut szczególnie zajmuje się współcz. życiem lit. Śląska i Zagłębia i kulturą języka na tym terenie. Podejmuje także badania komparatyst. w zakresie literatur i języków słowiańskich. Prace polonistów UŚl. ukazują się w ramach wydawnictwa Prace Naukowe UŚl. w seriach: Prace Historycznoliterackie, pod red. Kłaka, Zaremby, Prace Językoznawcze, pod red. Bajerowej i Lubasia, i Prace Dydaktyczne, pod red. Polańskiego.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach 1950-1968, Kat. 1971; UŚl., Kat. 1973; W. LUBAŚ Śląska polonistyka, „Poglądy" 1975 nr 23; Dziesięć lat UŚl. 1968-1978, red. J. Kantyka i A. Lubaś, Kat. 1978.

Podobne prace

Do góry