Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Poszerzenie a pogłębienie UE

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Ostatni z warunków kopenhaskich poszerzenia UE na Wschód dotyczy zdolności samej Unii do przyjęcia nowych członków. Ma on zagwarantować, ze integracja europejska nie ulegnie spowolnieniu w wyniku przyjęcia nowych członków. W Traktacie z Maastricht założono, ze w 1996 roku dojdzie do Konferencji Międzyrządowej państw UE, która dokona przeglądu jego realizacji i podejmie kwestie: zwiększenia skuteczności procesu decyzyjnego, uproszczenia systemu instytucjonalnego oraz demokratyzacji instytucji wspólnotowych.

Dotychczasowe zmiany instytucjonalne nie miały zasadniczego charakteru, co spowodowało, ze dzisiejsza Unia 15 państw opiera się na organach stworzonych jeszcze w latach pięćdziesiątych. Istnieje zarazem potrzeba określenia nowych kompetencji i instytucji wspólnotowych w związku z celami wyznaczonymi w Traktacie z Maastricht (unia polityczna, gospodarcza i walutowa) oraz przewidywanym poszerzeniu UE o państwa ESW. Z warunkiem tym wiąże się odłożenie rozpoczęcia negocjacji o członkostwie z państwami stowarzyszonymi do czasu zakończenia Konferencji Międzyrządowej.

Podobne prace

Do góry