Ocena brak

Unia europejska pojęcia

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /18.09.2006

Formuła Berlin plus (ang. Berlin Plus agreement)
Nazwa porozumień zawartych prze NATO i UE w dniu 16 grudnia 2002 roku. Zostały one oparte na wnioskach umowy zawartej pomiędzy Unią Europejską a NATO, podczas szczytu w Waszyngtonie w dniach 23-25 kwietnia 1999 roku. Nazwa pochodzi od ustaleń ze szczytu NATO w Berlinie z 3.06.1996
W Berlinie 3 czerwca1996 na sesji Rady Północnoatlantyckiej opracowano kompromisowy plan w sprawie realizacji Europejskiej Tożsamości Obronnej i Bezpieczeństwa(ESDI) W zamierzeniu będącej nadal europejskim filarem NATO, a także Połączonych Sił Narodowych do Zadań Specjalnych (CJTF) Jednostki te miały prowadzić operacje pokojowe, humanitarne i antykryzysowe poza obszarem NATO. O ich użyciu miała decydować Rada Północnoatlantycka, możliwość ich wykorzystania miała UZE. Podczas tego szczytu opracowano trzy podstawowe cele którymi miał się kierować sojusz w celu zwiększenia efektywności wykonywania zadań i misji:
1) konieczność osiągnięcia zdolności do wykonywania zadań przy użyciu sił zbrojnych których zadaniem miało być na usuwanie przyczyn sytuacji kryzysowych lub kryzysów zagrażających regionalnemu lub światowemu bezpieczeństwu oraz powodujących naruszenie praw człowieka.
2) Miała istnieć przejrzystość działania, a NATO miało być forum konsultacji
3) Miał następować rozwój ESDI w ramach NATO
Unia Europejska nie radziła sobie z konfliktem w Kosowie (1998-99) i nie odegrała znaczącej roli w procesie pokojowym dlatego skłoniło to UE do podjęcia konkretnych kroków w celu wzmocnienia jej roli na arenie międzynarodowej, a w szczególności w zakresie obrony. Pierwszym krokiem w tym kierunku był Traktat Amsterdamski podpisany 2.10 1997r. Zostały na nowo opracowane cele CFSP były to m.in. ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezależności i integralności Unii, a także umacnianie jej bezpieczeństwa. Kolejnym krokiem był francusko-brytyjski szczyt w Saint-Malo(3-4.12.1998). Głównym celem było wykształcenie zdolności UE do realizacji zadań wojskowych w sytuacjach kryzysowych, które miały być oparte o własną siłę wojskową i samodzielność decyzyjną. Postanowienia szczytu zostały zaakceptowane podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Kolonii (3-4.06.1999). Podczas trwania posiedzenia stworzono nową formułę Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obronna (CESDP) Jej głównym celem miało być zapobieganie konfliktom oraz rozwiązywanie kryzysów. W Waszyngtonie w dniach odbył się szczyt, gdzie podjęto decyzję co do zakończenia etapu budowy Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony(ESDI), która została określona i zapoczątkowana w Berlinie 3.06.1996 roku. Pomimo kompromisów przyjętych podczas szczytu w Waszyngtonie, dialog pomiędzy NATO a UE trafił na przeszkody. Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Helsinkach(10-11.12.1999) członkowie Unii podjęli decyzję o dalszej autonomii CESDP.

Podobne prace

Do góry