Ocena brak

Unia Europejska - Komisja Europejska

Autor /Luntek Dodano /09.06.2011

Organ wykonawczy Wspólnot Europejskich. W skład Komisji wchodzi 20 członków-komisarzy (po dwóch z większych i po jednym z mniejszych krajów członkowskich Unii) na czele z Przewodniczącym. Kadencja obecnej Komisji, której Przewodniczącym jest José Manuel Barroso zaczęła się 22 listopada 2004 roku.

Komisja Europejska spełnia cztery główne funkcje: 

  1. przedstawia Parlamentowi i Radzie projekty aktów prawnych;

  2. zarządza i realizuje politykę i budżet UE;

  3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybunałem Sprawiedliwości);

  4. reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład podczas negocjowania umów między UE a innymi krajami.

Choć "siedziba" Komisji mieści się w Brukseli (Belgia), jej biura znajdują się również w Luksemburgu, przedstawicielstwa - we wszystkich państwach UE, a delegatury - w wielu stolicach różnych krajów świata.

Podobne prace

Do góry