Ocena brak

UNIA EUROPEJSKA - Handel RP - UE

Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011

Handel jest jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin stosunków Polska-UE. W ciągu ostatnich lat Unia stała się naszym największym partnerem handlowym. W 1995 roku nasz eksport do UE wyniósł 16 miliardów USD, a import 18,7 mld USD. Od szeregu lat Polska odnotowuje deficyt w handlu z UE, mimo przyjęcia zasady asymetrii w Układzie Europejskim. W 1995r. wyniósł on 2,7 mld USD.

Niekorzystny dla Polski bilans stosunków handlowych utrzymuje się w związku z utrzymywaniem przez UE różnorodnych barier w dostępie do jej rynku. Stosunkowo wolno następuje znoszenie ograniczeń w przypadku tzw. towarów wrażliwych (tekstylia, stal, artykuły rolne), stanowiących ważne pozycje w polskim eksporcie.

Jednym z trudniejszych tematów jest kwestia obowiązkowej certyfikacji towarów eksportowanych z UE do Polski. Problem polega na rozbieżności systemów certyfikacji towarów obowiązujących w Polsce i Unii.

Podobne prace

Do góry