Ocena brak

Unia Europejska

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011

Charakterystyka

Unia Europejska to polityczne i gospodarcze ugrupowanie 27 państw europejskich, które postanowiły ściśle ze sobą współpracować poprzez budowanie dobrobytu i bezpieczeństwa, nie rezygnując przy tym z własnej niepodległości i odrębności narodowej. Dla osiągnięcia wspólnych celów państwa te przekazały w drodze umów międzynarodowych pewne kompetencje, tak aby realizacja tych zamierzeń była możliwa. Dzięki temu powstał jedyny w skali świata związek państw, który kojarzy ich interesy narodowe ze wspólnymi korzyściami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.Unia Europejska jest międzynarodowym ugrupowaniem integracyjnym istniejącym od 1 XI 1993 roku, którego podstawą są państwa tworzące związek gospodarczo- polityczny. Powstanie UE było rezultatem wieloletniego procesu zapoczątkowanego po II wojnie światowej.


Geneza Unii

Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy i Włochy w roku 1951 podpisały Traktat Paryski powołujący do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWIS). Kraje te otrzymały znaczne uprawnienia w zakresie współpracy państw członkowskich w górnictwie i współuczestnictwo tej organizacji przyczynił się do kolejnych kroków ku zjednoczeniu. W 1957 roku w Rzymie podpisano dwa ważne traktaty. Pierwszy z nich powołał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która miała doprowadzić do integracji całości gospodarki. Na podstawie drugiego traktatu powstał Euratom obejmujący przemysł nuklearny.Sukcesy szóstki zacheciły Danie, Irlandię i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii w roku 1973 do wstapienia do wspólnoty. Kolejne poszerzenie wspólnoty datuje sie na 1981 rok wzmocniono tzw. południowe skrzydło czyli dolną częsć kontynentu do ofczesnej dziewiątki przystąpiły Grecja, Hiszpania i Portugalia. Przełom nastapił na poczatku lat 90 tych. Gdy z incjatywy prezdenta Francji F. Mitterranda i kanclerza Niemiec H. Kohla zwołano konferencje międzyrządowe w sprawie dalszej integracji politycznej oraz unii gospodarczej i walutowej, ich rezultatem stało sie podpisanie 7 II 1992 r. Traktatu o Unii Europejskiej inaczej Traktatu z Maastricht. Po procesie ratyfikacji wszedł on w życie 1 XI 1993 ustanawiając UE jako nową formę wspólnoty państw i narodów europejskich.


Ostatnie poszerzenie w XX wieku miało miejsce w roku 1995 do Unii Europejskiej weszły Austria, Finlandia i Szwecja. Państwa, które należały w tym okresie do Unii nosiły miano "starej pietnastki". 1 maja 2004 roku nastąpiła czwarta najwieksza fala rozszerzenia w historii UE gdyz do wspólnoty weszło 10 krajów: Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr. Do ostatniego rozszezenia doszło 1 stycznia 2007 roku po wejsciu Rumunii i Bułgarii.Cele Unii

 • promowanie harmonijnego rozwoju działalności gospodarczej,
 • ciagły i zrównowazony wzrost gospodarczy,
 • większa stabilizacja,
 • przyspieszenie tempa podnoszenia poziomu życia,
 • zaciśnienie związków między państwami poprzez otwarcie granic, swobodny przpływ ludzi, kapiatłu, usług i towarów.

Filary Unii

 • I Filar - obejmuje problematykę ekonomiczną objętą Traktatami o Europejskiej Wspólnocie Wegla i Stali, Wspólnocie Europejskiej i Euroatomie. Ponadto obejmuje takie dziedziny jak: unia gospodarcza, i walutowa, obywatelstwo Unii, edukacja i kultura, ochrona konsumenta, ochrona zdrowia.
 • II Filar - dotyczy polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa
 • III Filar - sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwośći

System Instytucjonalny Unii Euopejskiej

System instytucjonalny Unii Europejskiej tworzą instytucje polityczne:

 • Europejska
 • Unii Europejskiej
 • Unii Europejskiej
 • Europejska
Instytucje sądowe i kontrolne:

 • Sprawiedliwości
 • Obrachunkowy
 • Praw Obywatelskich|Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Instytucje gospodarcze i finansowe

Podobne prace

Do góry