Ocena brak

Umowy o przewozy towarowe

Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011

Umowa przewozu - Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Elementy przedmiotowo istotne umowy przewozu to rzecz, trasa, wynagrodzenie przewoźnika. . .

Dowodem zawarcia umowy mogą być listy przewozowe, kwity bagażowe, konosamenty, bilety.

Odpowiedzialność przewoźnika (szeroka): Odpowiedzialność oparta na zasadzie ryzyka tzn. że przewoźnik odpowiada za szkody zawinione jak i przypadkowe (np. piorun). W zamian za szeroką odpowiedzialność wysokość ewentualnego odszkodowania ograniczona jest do szkody rzeczywistej nie obejmuje utraconych korzyści.

Podobne prace

Do góry