Ocena brak

Umowa zlecenie i umowa o dzieło

Autor /Aloma Dodano /31.03.2011

 

To forma kontraktowania pracy zawierana z pracownikami na wykonanie konkretnego zadania, wygasającego w momencie jego wykonania. Należy odróżnić je od outsourcingu, ponieważ na ogół nie skutkuje długotrwałą i stałą współpraca partnerską, nie wiąże się z działaniami strategicznymi firm oraz nie wpływają na zmianę jej struktury organizacyjnej.

Umowy zlecenie i umowy o dzieło mają charakter umów cywilno- prawnych. W przeciwieństwie do umów o prace na czas określony, nie zawierają wskazania dnia rozwiązania stosunku pracy, lecz przewidują jego zakończenie z chwilą ukończenia pracy.

Osoba pracująca w oparciu o umowę zlecenie nie jest podporządkowana zleceniodawcy tak, jak jego pracownik, ale za to nie korzysta, z niektórych uprawnień pracowniczych: nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego oraz prawa do zasiłku opiekuńczego. Główną zachętą do stosowania umów zlecenie jest unikanie opłacanie niektórych obowiązkowych obciążeń (składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) wypłacanych wraz ze świadczeniem z tytułu wykonania pracy kontraktowanej w ramach umowy zlecenie.

Umowa o dzieło charakteryzuje się tym, że wykonujący ją odpowiada tylko za rezultat pracy i za niego jest wynagradzany. W świetle ustawodawstwa wykonawca nie jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, nie przysługują mu więc świadczenie z tego tytułu. Nie korzysta również z uprawnień pracowniczych jak w przypadku wykonawcy umowy zlecenia.

Podobne prace

Do góry