Ocena brak

Ulica

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

Pas terenu miejskiego wydzielony do komunikacji
kołowej i pieszej, najczęściej najważniejszy
czynnik porządkujący zabudowę i określający układ
przestrzenny miasta. Z u. związany jest zwykle
układ podziemnych przewodów, tzw. infrastruktury.

Zależnie od znaczenia komunikacyjnego rozróżnia
się klasy techn. u. i izoluje od ruchu kołowego ciągi
piesze, spacerowe itp. Zob. też aleja; bulwar; korso.

Podobne prace

Do góry