Ocena brak

UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

UŁAS. Sielanka bojowa z błot poleskich, poemat W. Syrokomli, powst. 1857, wyd. w Wilnie 1858, dedykowany J. Chęcińskiemu. Treścią utworu są dzieje oddziału partyzanckiego szlachty poleskiej prowadzącego 1812 - w oczekiwaniu na armię Napoleońską - walkę z garnizonami kozackimi; powodzenie tej walki uzależnione jest od pomocy chłopów, zwł. starego strzelca Ułasa i jego córki, Oksany, dostarczających oddziałowi żywność i amunicję oraz informujących go o ruchach wroga; oboje giną w wyniku zdrady arendarza, która powoduje też zagładę oddziału. Prostota narracji, zabarwionej humorem w przedstawieniu gromady szlach., patos moralny postawy chłopów, pogłębienie tragizmu przęz subtelnie wpleciony wątek miłości między Oksaną a dziedzicem z Oczeretowa pozwalają uznać U. za „swego rodzaju arcydzieło poet." (W. Kubacki); określenie gatunkowe w podtyt. stanowi poet. wyraz protestu przeciw tradycyjnemu traktowaniu tematyki wiejskiej. Przekład czeski.

Wyd. S. Vrtel-Wierczyński, W. 1922 W. Bibl.

Podobne prace

Do góry