Ocena brak

Ukryty wymiar - Dystans indywidualny — faza bliższa (odległość od 45 cm do 75 cm)

Autor /Stefan Dodano /03.08.2011

Kinestetyczne wrażenie bliskości częściowo przynajmniej wywodzi się z możliwości tkwiących w tym, co dany partycypant potrafi zrobić drugiemu za po-mocą kończyn. Przy omawianym  tu dystansie da się partnera trzymać i obejmować. Zanikają zaburzenia wizualne w postrzeganiu  rysów. Istnieje jednak godne uwagi sprzężenie mięśni sterujących gałką oczną. Czytelnik może je sam spostrzec, jeśli spróbuje patrzeć na jakiś przedmiot z odległości od 45 do 90 cm i zwróci szczególną uwagę na mięśnie wokół gałek ocznych. Będzie mógł wyczuć ich napięcie, gdy posta-ra się utrzymać oboje oczu w jednym punkcie w taki sposób, by obraz w każdym oku zachował ostrość. Lekkie naciśnięcie końcem palca dolnej powieki w ten sposób, aby gałka oczna się przesunęła, pozwoli nam zdać sobie sprawę z wysiłku, jakiego do-konują te mięśnie zapewniając pojedynczy i koherentny obraz.

Wizualny kąt 15 stop-ni obejmuje dolną lub górną część twarzy, którą widzi się wyjątkowo ostro. Zaznacza-ją się wklęsłości i wypukłości twarzy: nos sterczy, a uszy cofają się; widać wyraźnie delikatne owłosienie twarzy, rzęsy i pory skóry. Szczególnie uwydatnia się trójwymia-rowość przedmiotów. Postrzegane obiekty mają głębię, namacalność i formę. Odzna-czają się też szczegóły faktury i można je wyraźnie rozróżnić. Sposób, w jaki usytu-owują się ludzie względem siebie, jest oznaką bądź tego, co za więzi ich  łączą, bądź tego, co za uczucia do siebie  żywią, bądź obu tych rzeczy jednocześnie. Żona może bezkarnie przebywać w obrębie ściśle indywidualnej strefy swego męża. Dla innej ko-biety takie zachowanie to całkiem odmienna sprawa.

Do góry