Ocena brak

Układy zasilania silników

Autor /apwfans Dodano /14.03.2005

Układy zasilania silników o zapłonie iskrowym
Wiadomości ogólne
Układem zasilania silnika nazywamy zespół powiązanych ze soty elementów, który dostarcza do cylindrów mieszaninę paliwowo-pn wietrzną (tzw. mieszankę), w ilości i o składzie odpowiadającyi U bieżącemu zapotrzebowaniu silnika. W skład takiego układu (ry*, 10.1) wchodzą: zbiornik paliwa 1, przewody paliwowe 2 i 3, pompii

Oglądająca 5 gaźnik (lub układ wtryskowy), gaźnik 6, filtr powietrza,
1......k szmerów ssania (nie zawsze), przewód lub kolektor dolotowy.
W przypadku zasilania gaźnikowego paliwo ze zbiornika płynie i wodami do komory pływakowej gaźnika. Gdy zbiornik jest usytu-iny nisko, paliwo przetłacza pompa, natomiast w przypadku gdy lilornik znajduje się powyżej gaźnika, paliwo spływa doń opadowo. W komorze pływakowej poziom paliwa jest stały, nieco poniżej lotu rozpylaczy, aby paliwo się nie wylewało. Utrzymanie stałego iomu paliwa umożliwia pływak sprzężony z zaworem iglicowym i. 10.2). W gaźniku jest wytwarzana mieszanina paliwowo-powiet-i. której ilość jest regulowana zazwyczaj za pomocą przepustnicy ilrhylnej (rys. 10.3). Wytworzona w gaźniku mieszanina płynie do 11 mirów silnika przewodem lub kolektorem dolotowym.

Gaźnik
Budowa i zasada działania
Gaźniki stosowane w silnikach pojazdów samochodowych można sklasyfikować na podstawie:
— kierunku przepływu strumienia powietrza,
— liczby przelotów — jedno-, dwu- lub trzyprzelotowe (bywają też gaźniki o większej liczbie przelotów),
— wartości podciśnienia (stałej lub zmiennej) u wylotu rozpylacza. W zależności od kierunku przepływu rozróżnia się gaźniki: górno-
ssące, dolnossące (opadowe), bocznossące (poziome) oraz rzadziej skośnossące. Na rysunku 10.7 przedstawiono schematy gaźników: dolnossącego, górnossącego i bocznossącego. Są to gaźniki jednoprzelo-towe, w których prędkość przepływu strumienia powietrza przy małej prędkości obrotowej silnika jest stosunkowo mała i nie zapewnia dobrego rozpylenia paliwa. Aby temu zapobiec, najczęściej stosuje się gaźniki dwuprzelotowe, w których przy małej prędkości obrotowej otwarty jest mniejszy przelot, a przy większej prędkości otwierają się obydwa przeloty. W gaźnikach mających gardziele (przewężenia prze¬lotu) o stałym przekroju (rys. 10.7) podciśnienie u wylotu dyszy paliwa jest zmienne zależnie od strumienia powietrza. W gaźnikach o zmiennym przekroju gardzieli podciśnienie to jest w przybliżeniu stałe.

Najprostszym urządzeniem, zdolnym do wytwarzania mieszaniny paliwowo-powietrznej, jest tzw. gaźnik
elementarny (rys. 10.8). Składa się on z urządzenia utrzymującego stał) poziom paliwa, dyszy, rozpylacza, gar¬dzieli i przepustnicy. Urządzenie utrzy¬mujące stały poziom paliwa znajd u n się w komorze pływakowej. Składa sil ono z pływaka oraz zaworu iglicowego. Komora pływakowa jest połączona ol worem z otaczającym powietrzem. I al.

Podobne prace

Do góry