Ocena brak

Układy z Habsburgami i pokój wieczysty z Turcją

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Rządy Jag. w Czechach i na Węgrzech napotykały stałe przeciwdziałanie Hab. aust. W 1514 Maksymilian I Habs. zawarł przymierze z carem przeciwko Jagiellonom. Zygmunt I Stary zdołał rozerwać groźne porozumienie. W 1515 r. W Wiedniu odbył się podwójny ślub jagiellońsko - habsburski: dzieci Władysława Jag. i wnuki cesarza Max. I. Podpisano układ dot.

Wzajemnego dziedzictwa w razie wygaśnięcia węg.-cze. linii Jag. albo aust. Hab. W 1526 r. - najazd Turecki na Węgry - w bitwie pod Mohaczem zginął bezpotomnie Ludwik Jag. Węgry przypadły Ferdynantowi Habsburgowi - aby objąć tron musiał stoczyć walkę z stronnictwem nar. W konfliktów skorzystała Turcja zajmując część Węgier. W 1530r. Zygmunt Stary zawarł porozumienie z Turcją, gdyż Turcy zbliżyli się bezpośrednio do płd. granicy Polski. Poroz. To przekształcono później w pokój wieczysty.

Podobne prace

Do góry