Ocena brak

Układ płciowy

Autor /lemutyt210 Dodano /05.03.2005

Układ płciowy męski
Układ płciowy męski obejmuje narządy płciowe wewnętrzne, do których należą:
1)jądra,
2)najądrza,
3)nasieniowody,
4)pęcherzyki nasienne,
5)przewody wytryskowe,
6)gruczoł krokowy,
7)gruczoły opuszkowo – cewkowe,
oraz narządy płciowe zewnętrzne:
1)prącie,
2)moszna.

Narządy płciowe męskie wewnętrzne
Jądro – testis – u mężczyzn występuje para jąder, która określana jest mianem gruczołów płciowych męskich.
Na każdym z nich wyróżnia się:
1)koniec górny skierowany lekko do przodu,
2)koniec dolny zwrócony nieco do tyłu,
3)spłaszczoną powierzchnię przyśrodkową,
4)wypukłą powierzchnię boczną,
5)brzeg przedni,
6)brzeg tylny.

Jądro pokryte jest włóknistą błona łącznotkankową, zwaną błona białawą, która przy tylnym brzegu wchodzi do jego wnętrza, tworząc zgrubienie o nazwie śródjądrza.
Błona biaława zawiera dużą ilość zakończeń nerwowych, zwłaszcza czuciowych.
Od śródjądrza odchodzą promieniście w kierunku błony białawej łącznotkankowe przegródki jądra dzielące miąższ jądra na płaciki.
W obrębie pławików występują kanaliki nasienne kręte, które w kierunku śródjądrza przechodzą w kanaliki nasienne proste i tkanka łączna śródmiąższowa z komórkami tworzącymi tzw. gruczoł śródmiąższowy.
Komórki te wydzielają męskie hormony płciowe – androgeny.
Ściana kanalika nasiennego krętego jest zbudowana z kilku warstw komórek, wśród których wyróżniamy komórki płciowe znajdujące się w różnym stopniu dojrzałości –
- od spermatogenów do plemników.
Proces tworzenia plemników przebiega od zewnątrz w kierunku światła kanalika.
Pomiędzy komórkami płciowymi występują komórki Sertoliego, spełniające funkcje odżywczą w stosunku do komórek będących prekursorem plemników.
Kanaliki nasienne proste powstają w pobliżu śródjądrza w wyniku połączenia wszystkich kanalików krętych jednego zrazika.
W śródjądrzu tworzą one sieć jądra, z której odchodzi około 15 przewodzików odprowadzających.
Jądra podobnie jak jajniki powstają w jamie brzusznej. Dopiero między
7 a 9 miesiącem życia płodowego przesuwają się przez przednią ścianę jamy brzusznej
w kierunku rozwijającej się moszny, co nazywa się zstępowaniem jąder.
Jądro ma kształt elipsy, waga wynosi ok. 20 – 30 g, dł. 4 – 5 cm, szerokość 2,5 – 3,5 cm,
a grubość 2 cm.

Tętnica jądrowa naczynia jądro i najądrze. Poza tym jądro zaopatrywane jest
w krew przez tętnice nasieniowodu
( z tętnicy biodrowej wspólnej ) i tętnice dźwigacza jądra ( z tętnicy nadbrzusznej dolnej ).
Żyły jądra i najądrza tworzą splot niciowaty stanowiący główny składnik powrózka nasiennego. Splot niciowaty po wyjściu z kanału pachwinowego wytwarza żyłę jądrową, która po stronie prawej wpada do żyły głównej dolnej, a po lewej do żyły nerkowej lewej.
Nerwy pochodzą od splotu trzewnego, biegnąc z tętnicą jądrową tworzą one splot jądrowy.

Podobne prace

Do góry