Ocena brak

UKŁAD ODDECHOWY

Autor /Otomar444 Dodano /21.08.2013

W skład układu oddechowego wchodzą dwie części:

 • Część przewodząca

 • Część oddechowa

Do części przewodzącej należą:

 • Jama nosowa

 • Zatoki przynosowe

 • Gardło

 • Tchawica

 • Drzewo oskrzelowe

Do części oddechowej należą:

 • Oskrzeliki oddechowe

 • Przewody pęcherzykowe

 • Pęcherzyki płucne

Drogi oddechowe z wyjątkiem błony węchowej, narządu przylemieszowego i oskrzelików pokryte są nabłonkiem wielorzędowym migawkowym z komórkami kubkowymi. Jest to nabłonek określany mianem nabłonka dróg oddechowych. Buduje go sześć, widocznych w mikroskopie świetlnym rodzajów komórek:

 1. Komórki z brzeżkiem migawkowym - są one zdecydowanie najliczniejsze. Ich powierzchnia zaopatrzona jest w gęsto obok siebie upakowane migawki, których zsynchronizowany ruch przesuwa śluz wraz cząsteczkami pyłu.

 2. Komórki kubkowe- drugie co do liczebności, są typowymi komórkami wydzielniczymi. Komórki produkują śluz, który pokrywa powierzchnię wewnętrzną dróg oddechowych.

 3. Komórki macierzyste (niezróżnicowane)- mogą przekształcać się winne typy komórek i stanowią pulę regeneracyjna nabłonka dróg oddechowych.

 4. Komórki szczoteczkowe - pełnią funkcję chemoreceptoryczną. Maja zdolność syntezy tlenku azotu działającego jako neuroprzekaźnik

 5. Komórki dokrewne (ziarniste) - należą do komórek neuroendokrynowych APUD, produkują hormony peptydowe. Komórki neuroendokrynne mogą tworzyć skupiska-cialka neuroepitelialne, które występują głównie u noworodków i dzieci

 6. Komórki Langerhansa- należą do grupy komórek prezentujących antygen i uczestniczą we wstępnych etapach odpowiedzi immunologicznej

Podobne prace

Do góry