Ocena brak

Układ oddechowy

Autor /ricsscasismwld Dodano /25.09.2005

UKŁAD ODDECHOWY

Oddychanie to jeden z najważniejszych procesów życiowych. Bez pożywienia człowiek może żyć kilka tygodni, bez wody kilka dni natomiast bez powietrza zaledwie kilka minut. Dlatego podczas wypadku ważne jest aby sprawdzić czy dana osoba oddycha.
Istota oddychania polega zatem na dostarczeniu organizmowi energii niezbędnej do przebiegu reakcji biochemicznych. Doprowadzenie tlenu do organizmu i usunięcie z niego dwutlenku węgla umożliwiają specjalnie przystosowane do tej funkcji narządy, które łącznie określamy jako układ oddechowy.

Budowa i czynności układu oddechowego.

Układ oddechowy składa się z dróg doprowadzających powietrze: nos, gardło, krtań, tchawica, oskrzela.
Z właściwych narządów wymiany gazowej płuc oraz z narządów pomocniczych: mięśni oddechowych-przepony i mięśni międzyżebrowych. Dzięki ich działaniu możliwe jest wprowadzenie do płuc powietrza atmosferycznego.
Jednak zadania układu oddechowego nie ograniczają się tylko do wprowadzenia powietrza do płuc. W drogach oddechowych zachodzi bowiem szereg różnych zmian w transportowanym powietrzu, następuje jego oczyszczenie, nawilgocenie i ogrzanie.

Pierwszym odcinkiem dróg oddechowych jest jama nosowa. Wdychane przez człowieka powietrze atmosferyczne jest zazwyczaj zanieczyszczone pyłem, zwłaszcza w dużych miastach i okolicach silnie uprzemysłowionych. Nos spełnia więc rolę wstępnego filtru, usuwając z wydychanego powietrza szkodliwe dla zdrowia większe zanieczyszczenia pyłowe.
W czasie przepływu przez kręte przewody nosowe, powietrze styka się z na dużej przestrzeni z wilgotną błoną śluzową, pozostawiając na niej prawie połowę zanieczyszczeń. Dalsze oczyszczanie ma miejsce w innych odcinkach dróg oddechowych - w tchawicy i oskrzelach.

Gardło.

Gardło stanowi wspólny odcinek układu oddechowego i układu pokarmowego. W narządzie tym wyróżnia się część górną- nosową, środkową-ustną oraz dolną-krtaniową, w której znajduje się wejście do krtani.
Kolejnym odcinkiem dróg oddechowych, a jednocześnie narządem głosu jest krtań. Wejście do krtani jest zabezpieczone nagłośnią, która ją zamyka podczas połykania pokarmów i w ten sposób uniemożliwia dostanie się ich do dróg oddechowych. W górnej części krtani znajdują się struny głosowe dzięki skurczom specjalnych mięśni mogą one być odpowiednio napinane, zbliżać się do siebie, tworząc szczelinę.
Wydychane z płuc powietrze przechodząc przez krtań wywołuje drgania strun głosowych. W ten sposób powstają dźwięki. Wysokość tonów uzależniona jest od stopnia napięcia strun. W czasie spokojnego oddychania szczelina między strunami głosowymi jest szeroka i powietrze swobodnie może przez nie przechodzić. Powietrze, które przeszło przez nos, gardło i krtań dostaje się do tchawicy, a następnie do oskrzeli.

Tchawica.

Podobne prace

Do góry