Ocena brak

Układ mięśniowy ręki

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Mięśnie kontrolujące ruchy stawów ręki dzielimy na dwie podstawowe grupy ze względu na różnice anatomiczne i czynnościowe.

Mięśnie zewnętrzne ręki. Do grupy tej zaliczamy wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) znajdują się w obrębie przedramienia lub dalszego końca k. ramiennej, a końce (przyczepy dalsze) w obrębie rusztowania kostnego palców. Mięśnie te wyposażone są w duże brzuśce mięśniowe i długie ścięgna. Ścięgna tych mięśni, a zwłaszcza odnosi się to do obu zginaczy palców, przebiegają ponad wielo-stawowym układem ręki. W czasie skurczu mięśnia ścięgna te przesuwają się na dużej przestrzeni - ich poślizg u dorosłego może sięgać 7 cm. Dobrą przesu-walność tych ścięgien zapewniają m.in. pochewki maziowe i włókniste w obrębie palców. Mięśnie zewnętrzne ręki decydują o ruchach siłowych i dominują w wykonywaniu chwytów mniej złożonych.

Mięśnie wewnętrzne ręki. Do grupy tej należą wszystkie mięśnie, których początki (przyczepy bliższe) i końce (przyczepy dalsze) znajdują się w obrębie rusztowania kostnego ręki. Są to mm. kłębu, kłę-bika i zagłębienia dłoniowego. Mięśnie te mają delikatne, dobrze zróżnicowane anatomicznie i czynnościowo brzuśce, które w większości są wyposażone w krótkie ścięgna. Gęstość unerwienia tych mięśni można porównać z unerwieniem mm. oka. Mięśnie wewnętrzne ręki są mięśniami szybkimi, kontrolującymi wszystkie czynności i chwyty precyzyjne, jak np. nakręcanie zegarka, zapinanie guzików, szycie ręczne, pisanie na maszynie, gra na instrumentach muzycznych itp.

 

Podobne prace

Do góry