Ocena brak

Ukiyo - e

Autor /Dobiegniewa Dodano /08.11.2012

Jap. szkoła malarska i drzeworytnicza
powstała w XVII w. w środowisku mieszczańskim
podejmująca tematykę związaną z życiem wielkiego
miasta, a zwł. z jego uciechami; przedstawiała sceny
z dzielnicy uciech, wizerunki kurtyzan i ich gości,
sceny uliczne, z życia teatru, portrety aktorów, w
późniejszym okresie także pejzaże, motywy przyrodnicze,
sceny heroiczne, ilustracje legend itp.

Około
poł. XIX w. nastąpił zmierzch szkoły u. Próby wskrzeszenia
podjęto po otwarciu się Japonii na świat
(1868), łącząc tradycję z dorobkiem sztuki Zachodu.

(jap. ukiyo 'obraz świata, który przemija')

Podobne prace

Do góry