Ocena brak

Ujęcia teoretyczne osoby nauczyciela - Ujęcie osobowościowe (nauczyciel to struktura idealnych cech)

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

a. Ujęcie psychologiczne, pojęcia indywidualności, rozumienia, wczucia, wynika z biologiczno- psychologicznego patrzenia na człowieka i nurtu fenomenologii (metoda filozofowania polegająca na zaniechaniu czysto spekulatywnych rozważań, powrót do rzeczy, doświadczeń indywidualnych)

b. Przykłady:

- Dawid: mówił o takich cechach jak: miłość dusz ludzkich, potrzeba doskonałości, odpowiedzialność i obowiązkowość, wewnętrzna prawdziwość i moralna uwaga

- Mysłakowski: mówił o talencie pedagogicznym i cechach: kontaktowość, żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć

- Mieczysław Kreutz: miłość ludzi, skłonność do społecznego oddziaływania, zdolności sugestywne (coś z aktora)

- Schumann- wychowanie estetyczne- talent pedagogiczny: bogactwo osobowości, umiejętność oddziaływania na innych, wielka wiedza, zdolności agitacyjne, kontaktowość

- Baley- przychylność do wychowanka, rozumienie psychiki dziecka, powinowactwo duchowe z dzieckiem, cierpliwość, entuzjazm

c. Krytyka: trudno mówić o tym, że dobry nauczyciel jest sumą cech- bo mógłby mieć te cechy i być złym nauczycielem, nauczyciel musi być wieloraki i refleksyjny, bo pracuje z różnymi grupami

Podobne prace

Do góry