Ocena brak

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE POLSKIE (1832)

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Przywódcy: Heltman, Płużański

Orientacja: lewicowa

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Potępiono szlachtę i przywódców Powstania Listopadowego, żądanoprzeprowadzenia walki wyzwoleńczej, w której weźmie udział lud przy pomocy rewolucjonistów z innych krajów. Głosili hasło: "Wszystko dla ludu, wszystko przez lud"

Wizja przyszłej Polski: Polska miała być krajem demokracji parlamentarnej.Chciano przywrócenia granic przedrozbiorowych, usamodzielnienia ludu, wyzwolenia chłopa i nadania mu ziemi na własność. Zakładano likwidację przywilejów stanowych i wprowadzenie równości wszystkich obywateli.

Do góry