Ocena brak

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - HOTEL LAMBERT 1833 (1840)

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Przywódca: książę Adam Czartoryski

Orientacja: prawicowa

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Liczono na pomoc państw zachodnich (Francji i Anglii) i ich interwencję w przypadku wybuchu kolejnego powstania narodowego przeciwko Rosji. Polacy powinni umiejętnie wykorzystać różnice i spory zarówno między Francję i Anglią a państwami zaborczymi, jak i pomiędzy samymi zaborcami.

Wizja przyszłej Polski: Dążono do odbudowy niepodległego państwa polskiego w granicach przedrozbiorowych, z zachowaniem istniejących stosunków społecznych, w których warstwa szlachecka odgrywać miała nadal decydującą rolę. Polska miała być liberalną monarchią konstytucyjną. Początkowo godzono się na stopniowe oczynszowanie, a w późniejszym okresie również na uwłaszczenie chłopów.

Do góry