Ocena brak

Ugrupowania polityczne powstałe na emigracji po upadku Powstania Styczniowego - GROMADY LUDU POLSKIEGO (1835)

Autor /Ronald Dodano /08.11.2011

Przywódcy: Krępowiecki, Worcell, Pułaski

Orientacja: lewicowa (socjalizm utopijny)

Poglądy na sposób odzyskana niepodległości: Rewolucja społeczna

Wizja przyszłej Polski: W odrodzonej Polsce nie ma miejsca dla szlachty, chciano całkowitej likwidacji ustroju feudalnego i zbudowania społeczeństwa bezklasowego. Należało znieść własność prywatną, a właścicielem ziemi i środków produkcji powinien być lud. Za niezbędne uważano wprowadzenie powszechnej oświaty i opieki nad niezdolnymi do pracy. GLP atakowały szlachtę, ustrój kapitalistyczny i burżuazyjną demokrację.

Do góry