Ocena brak

Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

Odszkodowanie może być zmniejszone w przypadku: udziału własnego, franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej.

Udział własny - zawierając umowę ubezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń pyta o określenie ubezpieczenia udziału własnego, wówczas odszkodowanie wypłacone jest o 10% lub 20% umniejszone.

Franszyza integralna (warunkowa, względna) - jest to wysokość szkody przy której Zakład Ubezpieczeń nie wypłaca odszkodowania. Określana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń zawiera postanowienia, że nie będzie wypłacał odszkodowania, jeżeli szkoda nie przekracza określonej wartości szkody.

Franszyza redukcyjna (bezwarunkowa, bezwzględna) - Zakład Ubezpieczeń zaznacza, że odszkodowanie zawsze będzie umniejszone o jakąś kwotę. Określa się ją w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Podobne prace

Do góry