Ocena brak

Udział w zyskach i w stratach wspólnika spółki cywilnej

Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011

Każdy wspólnik co do zasady jest uprawniony do równego udziału w zyskach i ponoszenia strat w tym samym zakresie niezależnie od rodzaju i wartości wniesionego wkładu. Umowa spółki może stanowić inaczej ustalając odmienny stosunek udziału wspólnika w zyskach i stratach.

Podobne prace

Do góry