Ocena brak

UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

1). Postępowanie w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej. Komisje do 2 tygodnie muszą przygotować projekt uchwały z propozycją: przyjęcie bez poprawek, z poprawkami lub odrzucenie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie podejmą jednej z trzech decyzji to ustawa przyjęta.

2). Postępowanie w sprawie ustawy budżetowej. Projekt - Komisje Senackie. Senat może podjąć uchwałę o przyjęciu lub wprowadzeniu poprawek, ma na to 20 dni.

3). Postępowanie w sprawie inicjatyw ustawodawczych i innych uchwał Senatu. Na wniosek komisji lub 10 senatorów. Marszałek Senatu musi powiadomić o tym Marszałka Sejmu, Premiera. Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawod. wraz z projektem ustawy składa się w formie pisemnej do Marszałka Senatu, wskazując reprezentanta wniosku i uzasadnienie podjęcia inicjatywy ustawodaw.

Projekty rozpatrywane na dwóch czytaniach plenarnych. Nad projektem pracują komisje senackie i Komisja Ustawodawcza Przedstawiają wspólne sprawozdanie z wnioskiem o przyjęcie, poprawki lub odrzucenie. Projekt przekazany do Sejmu. Projekt uchwały może być wniesiony przez komisje, nawet jednego Senatora, 2 czytania. Senat może podejmować rezolucje, apele, oświadczenia.

4). Postępowanie w sprawach powoływania organów państwowych, wyraża zgodę na Prezesa NiK i RPO. Senat wzywa kandydata do udzielenia odpowiedzi na pytania Senatorów info. o swojej decyzji Marszałka Sejmu.

Podobne prace

Do góry