Ocena brak

Udział pielęgniarki w zespole terapeutycznym i rehabilitacyjnym

Autor /kulka Dodano /19.12.2013

Nowoczesne metody leczenia w ortopedii, krótkie pobyty chorych na oddziałach szpitalnych wymagają od zespołu terapeutycznego: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog spójności działania w opiece nad chorym. W działaniu określić należy: rodzaj operacji, metody pielęgnacyjne (standardy), sposoby rehabilitacji przed- i pooperacyjnej oraz wskazówki dla pacjenta po wyjściu ze szpitala. Zintegrowany proces leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji jest gwarancją dla uzyskania efektów leczenia. Jak postępować: sposób i wybór operacji, leczenia, a także, jak usprawniać i pielęgnować, aby osiągnąć zamierzony cel - oto podstawowe zadania dla zespołu terapeutycznego.

Głównym celem koncepcji pielęgnowania w rehabilitacji jest pomoc osobie chorej i niepełnosprawnej w uzyskaniu maksymalnej na danym etapie choroby sprawności i samodzielności. Pielęgniarka nie tylko zastępuje chorego w realizacji czynności (potrzeb), z którymi sobie nie radzi w związku z chorobą, ale także pomaga choremu w adaptacji do sytuacji zmienionej w wyniku choroby, łącznie z pomocą w korzystaniu z systemów społecznego wsparcia. Pielęgniarka skupia uwagę na przygotowaniu chorego do samoopieki, samopielęgnacji oraz uczy go różnych sposobów radzenia sobie z niesprawnością.

Edukacja chorego ma odpowiedzieć na pytania, jak osoba niepełnosprawna ma żyć, ale jednocześnie nauczyć ją sposobu życia. Wspólny cel determinuje wybór technik pielęgnacyjnych i terapii zajęciowej, które w założeniu mają łączyć w sobie trening fizyczny oraz zapoczątkować proces reintegracji i readaptacji społecznej. Terapia powinna mieć charakter aktywności twórczej. Osoby niepełnosprawne uczą się samodzielnie ubierać, myć, czesać, przygotowywać sobie posiłki, przemieszczać się. Pielęgniarkę cechuje samodzielność i profesjonalizm w planowaniu, realizowaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu całościowej opieki nad pacjentem postrzeganym indywidualnie, a także odpowiedzialność za wyniki opieki wobec chorego.


Podobne prace

Do góry