Ocena brak

Udział OBWE w pokojowym regulowaniu sporów międzynarodowych

Autor /adas Dodano /29.03.2011

Zwiększono rolę państw procesu helsińskiego w zapobieganiu i likwidacji konfliktu przez m. in. wczesne ostrzeganie i działanie prewencyjne, pokojowe regulowanie sporów, przeprowadzanie operacji pokojowych, wysyłanie na teren konfliktu misji wyjaśniających i sprawozdawczych. Ustalenia przyjęte przez państwa procesu helsińskiego okazały się przydatne, gdy Europa stanęła w obliczu sporów i konfliktów w różnych regionach. Wysyłano misje sondażowe do Naddniestrza, Skopje, Wojwodiny. Misje KBWE wysyłano do Mołdawii, Łotwy, Ukrainy, Estonii. Misja pokojowa przyczyniła się do podjęcia rokowań przez strony wojny w Czeczenii.

W budowie europejskiego systemu bezpieczeństwa na uwagę zasługuje przygotowanie podstaw sprawnie funkcjonującego systemu współpracy w sferze bezpieczeństwa oraz systemu zbiorowego bezpieczeństwa. Północnoatlantycka Rada Współpracy NACC została utworzona w 1991r. Jej członkami są państwa należące kiedyś do Organizacji Układu Warszawskiego, państwa powstałe po rozpadzie ZSSR, członkowie NATO. Koncepcja zastąpienia w przyszłości NATO przez Unię Zachodnioeuropejską pojawiła się w dyskusjach na temat bezpieczeństwa w Europie. Jednym z przedsięwzięć było powołanie Forum Konsultacyjnego UZE (1992r.). W jej składzie znalazły się państwa Europy Środkowo – Wschodniej. W 1993r. Zgromadzenie UZE przyznało tym krajom status stałego obserwatora.

W 1992r. Członkiem UZE została Grecja, Islandia, a Norwegia i Turcja uzyskały status członków stowarzyszonych, a Irlandia i Dania otrzymały status obserwatorów.Polska dyplomacja podtrzymuje stanowisko, że zadaniem OBWE są działania prawotwórcze umożliwiające tworzenie norm postępowania państw. Na konferencji w Helsinkach w 1992r., prezydent USA G. Bush przedstawił następujące postulaty: – likwidacja konfliktów u podstaw, – rozliczanie z przyjętych zobowiązań, – zapewnienie nieodwracalności procesów demokratyzacji, – umacnianie mechanizmów rozwiązywania sporów.

Podobne prace

Do góry