Ocena brak

Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Pokrycie majątku kapitałami własnymi = kapitały własne + rezerwy majątek ogółem.

Wskaźnik ten stanowi odwrotność wskaźnika obciążenia majątku zobowiązaniami. Do rezerw uwzględnionych we wskaźnikach pokrycia majątku kapitałami własnymi, zalicza się wszelkiego rodzaju fundusze specjalne (np. na roszczenia sporne, fundusze socjalne) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne.

Podobne prace

Do góry