Ocena brak

UDET ERNST (1896-1941) - generał

Autor /wawel Dodano /02.03.2011

Niemiecki as myśliwski z I wojny światowej odznaczony orderem Pour le Merite, w 1938 r. został szefem Urzędu Uzbrojenia Lotnictwa. Nie mając dostatecznych umiejętności organizacyjnych i wiedzy technicz­nej, źle kierował podległymi 26 wy­działami.

Żądał od konstruktorów, aby wszystkie bombowce mogły ata­kować z lotu nurkowego, co dopro­wadziło do opóźnienia produkcji i pogorszyło osiągi samolotu *Jun-kers Ju 88 oraz spowodowało fiasko dużego przedsięwzięcia, jakim była budowa bombowca dalekiego zasię­gu *Heinkel He 177. Błędy, jakie po­pełnił w zarządzaniu, były jedną z przyczyn kryzysu produkcji samo­lotów dla Luftwaffe w roku 1941.

Od lata 1941 r. Udet zaczął tracić upraw­nienia na rzecz fekłmarsz. Erharda *Milcha, załamał się nerwowo i po­pełnił samobójstwo.

Podobne prace

Do góry