Ocena brak

Uczestnictwo w losie Jezusa Chrystusa - Chrzest „w imię Jezusa”

Autor /Franek Dodano /24.04.2011

«Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.”(Dz.2,37-38)

Poza zakończeniem Mt, gdzie pojawia się trynitarna formuła chrzcielna: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,19) w NT mówi się zawsze o chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, albo w imię Pana naszego Jezusa. Tym zwrotem, przede wszystkim w Dz odróżnia się chrzest chrześcijański od chrztu Janowego. Formułę „w imię” można rozumieć: z polecenia, z upoważnienia ale także imieniem, na fundamencie imienia. Decydujące jest tu podstawowe odniesienie do osoby Jezusa Chrystusa i Jego zbawczego znaczenia.

Formuła „w imię Jezusa Chrystusa” oznacza oddanie się na własność Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu Panu. Chrzest w Jego imię uwalnia wierzących spod władzy grzechu śmierci i wprowadza go do królestwa żywaego Boga, które otwarte zostało przez Mesjasza Jezusa.

Podobne prace

Do góry