Ocena brak

Uczenie się i pamięć

Autor /kredka Dodano /24.04.2014

W przypadku oceny sprawności pamięci pacjentów duże znaczenie posiada rozdzielenie pamięci na tak zwaną pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna obejmuje obszar rzeczy, które są przeżywane lub ulegają procesowi uczenia się i niejako mogą być „recytowane". W przypadku pamięci proceduralnej są gromadzone (ruchowe) sposoby zachowania, które według określonych reguł zostają przyswojone (pisanie, gra w tenisa). Dla różnych czynności pamięci są aktywowane różne obszary kory mózgowej. Pacjenci z prawie kompletną utratą pamięci deklaratywnej, na przykład po obustronnym wycięciu płatów skroniowych, mogą zapamiętywać szereg skomplikowanych gier planszowych, chociaż nie pamiętają oni przebiegu samych lekcji, co oznacza, że pamięć proceduralna nie jest uszkodzona.

Natomiast we wczesnych stadiach choroby Parkinsona uczenie proceduralne wydaje się być selektywnie upośledzone w przeciwieństwie do pamięci deklaratywnej. Badanie przeprowadzone na 40 pacjentach we wczesnym stadium choroby wykazało, że zdolność uczenia proceduralnego jest zaburzona u wszystkich chorych w porównaniu z dobraną wiekiem grupą kontrolną. Chociaż brak jest prowadzonych dalej badań, można przyjąć na podstawie dostępnych wyników, że pacjenci mają narastające trudności z przyswojeniem sobie oraz „zautomatyzowaniem" nowych procedur ruchowych. W zaawansowanym stadium schorzenia dochodzi również do upośledzenia pamięci deklaratywnej. Liczne, starannie przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić zmniejszoną spostrzegawczość chorych oraz osłabioną zdolność do przyswajania sobie materiału werbalnego (na przykład listy zakupów).

Do tej pory nie są znane przyczyny tych zaburzeń pamięci, ani ich aspekt neuro-patologiczny oraz patobiochemiczny. Atrakcyjna, ale jeszcze niepotwierdzona hipoteza brzmi, że jest możliwe, iż jądra podstawne bezpośrednio biorą udział w procesie zapamiętywania ruchowego, co stanowić może neuronalny substrat dla uczenia się proceduralnego. Zaburzenia pamięci deklaratywnej odnoszą się do sytuacji zmniejszenia stężenia dopaminy w układzie mezolimbicznym , ponieważ strukturami odpowiedzialnymi za sprawną pamięć są układ limbiczny międzymózgowia oraz kora limbiczna.

 

Podobne prace

Do góry