Ocena brak

Uczeni w dworskim otoczeniu Jadwigi i Jagiełły - Uczeni spowiednicy, kaznodzieje i kapłani

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

 • Spowiednikami Jadwigi byli najprawdopodobniej:

 • dominikanin Jan Sartoris

  Zajmował się uprzystępnianiem myśli św. Tomasza z Akwinu. Na potrzeby studentów i kaznodziejów dominikańskich stworzył Itinerarium sanctae Thomae. Miało ono charakter alfabetycznego słownika teologicznego (hasła od abstinentia do ymago), ułożonego wg zagadnień wybranych z pism Akwinaty.

  Ułożył także Tabulae, rodzaj indeksów rzeczowych do dzieł św. Tomasza z własnymi objaśnieniami oraz zestawieniem tekstów Starego i Nowego Testamentu z odsyłaczami do dzieł św. Tomasza.

 • cysters Jan Stekna

  Prawdopodobnie kaznodzieja Jadwigi, przebywał w otoczeniu dworskim. Zany z kontrowersyjnych, ale skądinąd świetnych kazań. Niektóre z nich były na tyle ostre, że budziły sprzeciw panów polskich, bowiem wystosowali oni do niego list, aby odwołał swe poglądy, wygłoszone w trakcie niedzielnego kazania w obecności żon, sióstr, córek i krewnych panów szlachty. Rzecz dotyczyła trudnych problemów moralnych, związanych z 6-tym przykazaniem (Ibidem, s. 311). Panowie uznali te słowa za skandaliczne, nieprawdziwe i nie prowadzące do zbawienia.

 • Stanisław ze Skarbimierza

 • Jan Sylwan (Hieronim) z Pragi

 • Mikołaj z Milicina

  Późniejszy zwolennik Husa.

 • Jagiełło w rozmowie z husytami w Krakowie w 1431 r. oświadczył, że osobiście wiele zawdzięcza uczonym Czechom.

 • Dominikanin praski Henryk Bitterfeld z Brzegu napisał, z inspiracji Piotra Wysza, dla Jadwigi traktat De contemplatione et vita activa. Na zamówienie królowej powstał także Psałterz floriański, zawierający psalmy po łacinie, niemiecku i polsku. Ostatecznie został ukończony po śmierci Jadwigi dla Anny Cylejskiej, drugiej żony Jagiełły.

 • Spowiednikiem Jagiełły był także dominikanin krakowski Jan Biskupiec, późniejszy bp chełmski, protegowany króla i osoba wpływowa na dworze.

 • Kazania na dworze królewskim wygłaszam Dziersław z Borzymowa.

 • Z dworem związani byli blisko: Jan Śledź z Lubienia, Mikołaj z Błonia, Jan Elgot, jako kapelanowie (?), spowiednicy i kaznodzieje królewscy.

Podobne prace

Do góry