Ocena brak

Ubytek przegrody międzykomorowej (VSD)

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Jest to otwór w błoniastej lub mięśniowej części przegrody międzykomorowej, który łączy ze sobą lewą i prawą komorę. Lewo-prawy przeciek krwi odbywa się zgodnie z gradientem ciśnienia z lewej do prawej komory serca, następnie zwiększona ilość krwi napływa do płuc, lewego przedsionka i lewej komory. Ubytek może być pojedynczy, rzadziej występują mnogie ubytki. Obraz kliniczny zależy od lokalizacji i wielkości ubytku.

Mały ubytek w przegrodzie międzykomorowej:

•    przebieg kliniczny często bezobjawowy

•    szmer nad sercem: skurczowy, głośny, najlepiej słyszalny wzdłuż lewego brzegu i w dole mostka, promieniujący do wątroby

•    ETG klatki piersiowej i EKG na ogół prawidłowe.

Duży ubytek w przegrodzie międzykomorowej:

•    początek objawów klinicznych w 3.-6. tygodniu życia

•    u niemowląt: łatwe męczenie przy karmieniu, nawracające stany spastyczne oskrzeli i zapalenia płuc, objawy niewydolności serca, upośledzenie rozwoju fizycznego

•    u dzieci starszych może wystąpić niewielkie opóźnienie rozwoju fizycznego i ruchowego, nawracające infekcje układu oddechowego

® „mruk koci”

•    typowy szmer skurczowy.

Wykonywane badania

•    w RTG klatki piersiowej wzmożenie rysunku naczyniowego płuc, poszerzenie przekrojów naczyniowych i powiększenie lewego przedsionka i lewej komory serca

•    w EKG przy dużym przepływie płucnym stwierdza się przeciążenie lewego przedsionka i lewej komory serca; w miarę podwyższania się ciśnienia w prawej komorze serca występują cechy przerostu obu komór; w oporowym nadciśnieniu płucnym stwierdza się przerost tylko prawej komory serca

•    badanie echokardiograficzne z rejestracją przepływu przez przegrodę międzykomorową za pomocą metody dopplerowskiej umożliwia rozpoznanie i ocenę zaburzeń hemodynamicznych.

Schemat leczenia

Zwykle wykonuje się korekcję chirurgiczną wady. Dzieci z małymi ubytkami pozostawia się pod kontrolą w poradni kardiologicznej. Dzieci z VSD oraz dzieci po zabiegu zamknięcia VSD, u których stwierdza się resztkowy przeciek obowiązuje profilaktyka zapalenia wsierdzia.

 

Podobne prace

Do góry