Ocena brak

UBYTEK

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Ujemna różnica między stanem towaru w momencie wydania lub rozliczania się
a stanem w momencie przyjęcia tego towaru. Wyróżnia się u. naturalne
i nadzwyczajne. U. naturalne są następstwem fizykochemicznych lub biologicz-
nych właściwości towarów (wysychania, wyciekania, ulatniania się itp.). Ich
dopuszczalną, uznaną za niezawinioną przez ludzi, wielkość określają normy u.
naturalnego. U. przekraczające ustaloną przez normy utratę wagi lub objętości
przechowywanych lub transportowanych towarów określa się mianem u. nad-
zwyczajnych. Mogą one powstać na skutek wypadków losowych (tzw. u.
niezawinione) lub niewłaściwego składowania, transportowania towarów, kra-
dzieży (tzw. u. zawinione).

 

Podobne prace

Do góry