Ocena brak

TYSIĄC

Autor /Konradyn Dodano /20.04.2012

Groty Tysiąca Buddów zob. Grota. Opiewa tysiąc wierszy o sadzeniu grochu mówi Generał o Literacie w Dziadów cz. III, 7, Salon warszawski, 38, A. Mickiewicza; zapewne aluzja do poematu Ziemiaństwo polskie (wyd. dopiero w 1839, ale znanego częściowo znacznie wcześniej) Kajetana Koźmiana. Symfonia tysiąca zob. Faust (Goethego). Tysiąc dwuosobowa gra w karty. Tysiąc było poetów, a jeden Wirgili z wiersza Gość w Heilsbergu, 30, Stanisława Trembeckiego.

Tysiąc dziewcząt. W 4. i 5. Przygodzie z Przygód Sindbada Żeglarza Bolesława Leśmiana (zob. Podróż) wuj Sindbada, grafomański wierszopis Tarabuk (który stracił wszystkie swe rękopisy, gdyż wiatr zwiał je do morza bądź praczka sprała pismo z pergaminu), wpadł na pomysł powierzenia swych utworów świeżej pamięci tysiąca młodych niewolnic. Lecz gdy każda z nich umiała już wyrecytować po 999 wierszy Tarabuka, wszystkie gromadnie uciekły ze swymi narzeczonymi.

Tysiąc i jedna noc, Baśnie z 1001 nocy, arab. Kitab alflajla wa lajla, niezmiernie popularny, istniejący już w X w. w Egipcie, zbiór bajek i podań lud. literatury arabskiej, ostatecznie ukształtowany w poszczególnych wersjach w XVI-XVIII w., spopularyzowany na Zachodzie dzięki fr. przekładowi Antoine Gallanda, 1704-17, a z niego tłumaczony na inne jęz. europejskie; na polski przez Ł. Sokołowskiego w 1768. Zbiór ten łączy w sobie opowieści indyjsko-irańskie, bagdadzkie z IX i X w. i egipskie z XI i XII w., oraz liczne inne samoistne utwory różnego pochodzenia.

Zawiera bajki, np. o demonach, dżinnach i ghulach, jak Opowieść o rybaku i dżinnie, o czarach i talizmanach, ludziach zamienionych w zwierzęta itd., powieści i nowele o miłości poetycznej i realistycznej, romanse obyczajowe ukazujące wady kobiet, powieści rycerskie, historie o złodziejach, zbójcach i oszustach, opowieści podróżnicze i kupiecko-żeglarskie, jak Podróże Sindbada Żeglarza* legendy i tradycje, opowiadania moralizatorskie, np. o Sindibadzie, bajki o zwierzętach, humoreski i anegdoty.

Wszystko to zawarte jest w opowiadaniu ramowym o królu Szahrijarze (zob.) i Szeherezadzie (zob.); zob. też Abu Hassan; Achmed; Aladyn; Ali Baba; Dżafar Barmakida; Harun ar-Raszid; Latający (dywan); Nur ad-Din; Podróż(e Sindbada Żeglarza); Ruch(ch); Sidi Numan; Sindibad; Żebrak (Opowieści o tragarzu...).

Tysiąc i jedna noc, nm. 1001 Nacht, operetka Johanna Straussa syna, opracowana przez E. Reitera z pierwotnej wersji pt. Indigo (1871).

Walecznych tysiąc opuszcza Warszawę zob. Wyprawa Tysiąca zob. Czerwony (Czerwone koszule).

Podobne prace

Do góry