Ocena brak

Typy wybrzeży morskich

Autor /Sebek123 Dodano /28.05.2011

Różny sposób powstawania wybrzeży jest podstawą wyróżnienia ich typów genetycznych. Najważniejszymi z nich są:

dalmatyńskie - powstaje przez zalanie pasma górskiego równoległego do linii wybrzeża. Nad powierzchnią wody znajdują się najwyższe partie pasm górskich, tworząc długie wysepki równoległe do linii brzegu. Wybrzeże tego typu występuje w Dalmacji i Kalifornii.

riasowe - powstałe w wyniku zalania obszaru górskiego z pasmami ułożo­nymi prostopadle do wybrzeża. Kulminacje gór znajdujące się nad powierzchnią morza stanowią półwyspy, natomiast doliny rzeczne, głęboko wcięte zatoki. Wybrzeże riasowe występuje np. w Irlandii, Bretanii, Normandii, Hiszpanii, Grecji.

fiordowe - wytworzone przez zalanie dolin polodowcowych, które stają się długimi, wąskimi, głęboko wciętymi w ląd zatokami, o prawie pionowych wysokich brzegach. Fiordowe są wybrzeża Norwegii, Grenlandii, Alaski i Patagonii.

szkierowe - czyli zalane obszary z licznymi mutonami. Charakteryzuje się setkami małych skalistych wysepek (dawne mutony), np. wybrzeże Szwecji, Alaski, Finlandii.

zalewowe (mierzejowe) - powstające w wyniku odcinania zalewu od otwartego morza przez mierzeję, np. polskie wybrzeże Bałtyku.

lagunowe - z odciętą przez lido laguną, np. północne wybrzeża Zatoki Meksykańskiej.

limanowe - powstałe w wyniku odcięcia wałem piaszczystym lejkowatych ujść rzecznych. Wybrzeża tego typu występują w północnej czę­ści Morza Czarnego.

Podobne prace

Do góry