Ocena brak

Typy wad wrodzonych

Autor /reva Dodano /23.06.2014

Wady wrodzone mogą być pojedyncze lub występować w licznych kombinacjach - tworzą wówczas zespoły wad. Przykładem wady pojedynczej jest np. agenezja (wrodzony brak) jednej nerki lub rozszczep podniebienia u dziecka, które poza tym nie ma innych wad. Przyczyną zespołów wad mogą być zaburzenia chromosomowe (jak zespół Downa czy zespół kociego miauku), zaburzenia monogenowe (jak zespól Marfana czy achondroplazja), a także zaburzenia wieloczynnikowe (jak przepuklina oponowo-rdzeniowa).

Niekiedy zdarza się, że jedna wada wywołuje inne wady. Jest to sekwencja. Przykładem jest sekwencja Pierre’a Robina (nazywana niekiedy błędnie zespołem Pierre’a Robina), w której stwierdza się rozszczep podniebienia, nieprawidłowe położenie języka i niedorozwój żuchwy (mikrognacja). Przyczyną sekwencji Pierre’a Robina jest niedorozwój żuchwy, który powoduje, że jama ustna uniemożliwia zstąpienie języka na właściwe miejsce, toteż język „rozpycha” blaszki podniebienia, uniemożliwiając ich zrośnięcie.

 

Podobne prace

Do góry