Ocena brak

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ przedsiębiorczy

Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011

(enterprising, E) - człowiek, który bazuje na pracy z ludźmi, ale skupia się na wywieraniu na nich wpływu, przekonywaniu ich i przewodzeniu, a to wszystko dla osiągnięcia celów organizacji lub materialnego zysku, uzyskania władzy i znaczenia; jego sfery działania to zarządzanie, prawo, dziennikarstwo, stosunki pracy, kupiectwo.

Do góry