Ocena brak

Typy osobowości i odpowiadające im środowiska zawodowe (rodzaje kariery) - Typ artystyczny

Autor /Pietrek555 Dodano /03.07.2011

(artistic, A) - Człowiek o zdolnościach artystycznych, intuicyjnych lub innowacyjnych, nie lubi prac rutynowych i uporządkowanych, ceni sytuacje nieokreślone, wymagające wyobraźni, kreatywności i wyrażania uczuć i emocji; jego sfera działania to sztuka, muzyka, dramaturgia, reklama, architektura wnętrz.

Do góry