Ocena brak

Typy hodowli

Autor /mieczyslaw Dodano /22.01.2014

Stosowane są dwa główne systemy hodowli mikroorganizmów: w podłożach stałych (HPS) i hodowle wgłębne (HPC). Hodowle w podłożach stałych znajdują zastosowanie do hodowli grzybów mikroskopowych. Hodowla prowadzona jest w złożu substratu podstawowego (np.: ryż, otręby pszenne, ziarna). Należy rozwinąć odpowiednio powierzchnię, na której mogą rosnąć grzyby mikroskopowe. Wilgotność początkowa złoża wynosi ok. 40-70%. Dodawane są składniki mineralne: sole fosforowe i amonowe. Czas hodowli wynosi od 1 doby do 7.

Szczegółowo technika ta jest omówiona w rozdz. 7.5.

W hodowlach w podłożach ciekłych stosuje się typowe aparaty i techniki, takie same jak przy produkcji antybiotyków, czy biomasy. Różnice występują w sldadzie pożywek i warunkach prowadzenia procesu. Stosowane są reaktory

o pojemności 10-100 mJ, czas hodowli wynosi od 50 do 150 h. Hodowle prowadzone są w sposób okresowy. Zastosowanie hodowli ciągłej nie jest wskazane z uwagi na wykorzystanie szczepów zmutowanych, często o ograniczonej stabilności.

Czas prowadzenia hodowli zależy pod rodzaju enzymu. Dla jednych enzymów największa szybkość ich wytwarzania odpowiada fazie wzrostu wykładniczego, inne wydzielane są w największych ilościach w fazie stacjonarnej.

Jednym z rozwiązań jest prowadzenie hodowli dwuetapowo: w etapie pierwszym następuje intensywne namnożenie biomasy mikroorganizmów, zaś w etapie drugim, który może być prowadzony w odrębnym reaktorze i zmienionych warunkach, następuje wytwarzanie enzymu.

 

Podobne prace

Do góry