Ocena brak

Typologie społeczeństw współczesnych

Autor /Emil99 Dodano /15.09.2011

Typologie współczesnych społeczeństw: 

a)społeczeństwo narodowe

b)społeczeństwo globalne

c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie)

ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych słabo zarysowane podziały stratyfikacyjnesilnie uformowane klasy społecznewysoki poziom zatrudnieniasilny system państwowynajwyższy na świecie poziom emancypacji kobietskrzyżowanie moralności protestanckiej z socjaldemokracją

d)społeczeństwo bezklasowe i nieegalitarne wg Ossowskiego (ZSRR)

e)społeczeństwo klasowe i egalitarne wg Ossowskiego (USA)

podział na klasy ze względu na własność prywatną egalitarność to zrównanie w poziomie życia

f)społeczeństwo klasowe bardziej klasowe (USA)

niższa egalitarność niż w państwach skandynawskichkonkurencyjny typ społeczeństwadualizacja struktur społeczno – ekonomicznych, duża różnica między sektorem konkurencyjnym, a zmonopolizowanym (większe bezpieczeństwo socjalne w sektorze publicznym)zdolność do generowania dynamicznego rozowju nauki, technologii, produkcji masowejzdolność do absorpcji imigrantówwielkie zbiorowości podlegające deprywacji (czarni, hispanies)wysoki stopień emancypacji kobietulotność więzi społecznych (społeczeństwo podróżujące za pracą)ustratyfikowane społeczeństwa zachodnie (Austria, Niemcy)

h)elitarne społeczeństwa klasowe (Francja, Niemcy)

wyższy poziom konfliktów społecznych i politycznych w porównaniu z punktem g), wyraźne różnice społeczno – ekonomiczne np.: w dostępie do oświaty, wykluczenie społeczne specyficznych grup np.: gastarbeitrów

i)dalekowschodnie społeczeństwa kapitalistyczne

płynne przejście od struktur przedkapitalistycznych do kapitalistycznych, silny interwencjonizm państwowy, wysoki poziom autokratyzmu politycznego, silny kolektywizm, niski poziom praw obywatelskim jest to społeczeństwo korporacyjne charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, życia i konsumpcji, egalitarności, korupcją, systemem oświaty zdegradowanym do funkcji selekcji społecznej, dualizacją gospodarki między wielkie korporacje i resztę.

Podobne prace

Do góry