Ocena brak

Typologie samorządu społecznego - Samorząd korporacyjny

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Oparty na bazie materialnej i finansowej zakładu. Tworzony jest na bazie osobowej, korporacji członków danej społeczności. Wyróżniamy 2 typy samorządu korporacyjnego:

- samorząd powszechny skupiający wszystkich obywateli podzielonych na wspólnoty w zależności od podziału terytorialnego kraju (społeczności gminne, regionalne i wojewódzkie) (samorząd terytorialny),

- samorząd specjalny, który skupia niektóre kategorie obywateli, ze względu np. na charakter zawodu, wykonywanej profesji, który dzielimy na:

1. samorząd zawodowy, wg. Konstytucji w art.l7 ”wg ustawy można tworzyć obok samorządów gospodarczych, także samorządy zawodowe” Konstytucja stwierdza, że muszą to być zawody tzw. zaufania publicznego, które cieszą się estymą społeczną, które są ważne społecznie, aby organy tego samorządu sprawowały pieczę nad należytym wykonywaniem obowiązków w granicach interesu publicznego, odpowiedni poziom usług wykonywanego zawodu(lekarze, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, pielęgniarki i położne, aptekarze, lekarze weterynarii, doradcy podatkowi). Samorząd zawodowy posiada własne organy, na szczeblu okręgu są to izby, na szczeblu krajowym Rady. Przynależność do tych samorządów jest dobrowolna.

2. samorząd gospodarczy, Wiąże się z decentralizacją administracji państwowej. Rozwój życia gospodarczego, powstanie środowiska społecznego przedsiębiorców w różnych dziedzinach to przesłanki rozwinięcia się samorządu gospodarczego. Samorząd ten nie ma charakteru powszechnego, w skład samorządu terytorialnego wchodzą wszyscy obywatele, natomiast w skład samorządu gospodarczego tylko ci, którzy wykonują określoną aktywność gospodarczą. Przedmiotem działalności tego samorządu są trzy dziedziny życia gospodarczego: rolnictwo, handel i przemysł.

O samorządzie gospodarczym mówi nasza Konstytucja w art.14 -„wg. ustawy mogą istnieć inne rodzaje oprócz samorządu terytorialnego, jednak nie mogą one naruszać wolności wykonywania zawodu, ani ograniczać dostępu do działalności gospodarczej”. Są to Izby Rolnicze, Izby Handlowe, Izby Rzemieślnicze skupiające poszczególne kategorie rzemieślników.

Podobne prace

Do góry