Ocena brak

Typologia łąkarska

Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013

Typologia łąkarska — dział lekarstwazajmujący się typami łąk, ich zmiennością,-♦sukcesją roślinności. Szata roślinna orazwarunki powstawania i istnienia łąk i pastwisksą różne na różnych terenach; odmienne sąrównież ich stosunki wodne, glebowe i inne.Użytki zielone od dawna dzielono w zależnościod różnych czynników, np. ze względu na położeniewyodrębniano łąki nadrzeczne, nizinne,śródpolne, leśne i górskie, zc względu zaś na rodzajegleby — łąki mineralne i torfowe. Obecniestosowany jest w Polsce podział uwzględniającysposób powstawania i zmienność łąk (-►użytkizielone); brany więc jest pod uwagę opróczgleby przede wszystkim czynnik — woda: jejpoziom, a także i intensywność ruchu. Kwalifikowaniełąk według tego podziału do pewnychgrup i rodzajów wyznacza jednocześnie zasadniczekierunki gospodarowania na tychłąkach.

Podobne prace

Do góry