Ocena brak

Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

Autor /Lewin Dodano /02.05.2012

 

Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć uznanie rządowi londyńskiemu, TRJN zaś był zobowiązany tak szybko, jak to możliwe, przeprowadzić w Polsce wolne wybory. Do utworzenia TRJN doszło w czerwcu 1945 roku. Premierem został Edward Osóbka-Morawski, wicepremierami Władysław Gomułka i Stanisław Mikołajczyk.

Ten ostatni do jesieni 1944 roku był premierem rządu w Londynie. Po powrocie do kraju utworzył Polskie Stronnictwo Ludowe, które w krótkim czasie stało się największą partią polityczną w Polsce. PSL było legalną opozycją wobec komunistów, choć jego lider zasiadał w rządzie.

Równocześnie działacze stronnictwa poddawani byli represjom. Wbrew zapowiedziom do wyborów doszło dopiero w 1947 roku. Wcześniej w 1946 roku, przeprowadzono referendum. W obu wypadkach wyniki zostały sfałszowane.

Z wyborów wyłonił się sejm ustawodawczy, który przyjął dymisję TRJN i powołał nowy rząd z Józefem Cyrankiewiczem na czele. TRJN był z założenia władzą tymczasową, przydatną komunistom w okresie powojennym głównie z przyczyn zewnętrznych.

Podobne prace

Do góry