Ocena brak

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.)

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.), wyd. w Wilnie 21 XI 1815-30 VI 1822 przez A. Żółkowskiego; zainicjowany przez J. Lelewela, który wycofał się z redakcji 1816, red. był nast. przez M. Balińskiego, od 1819 (1818?) I, Szydłowskiego, od 1821 (1822?) M. Olszewskiego. Pomyślany jako pismo żywe, odpowiadające na aktualne zainteresowania szerszych kół inteligencji, zajmował miejsce pośrednie między akad. —» „Dziennikiem Wil." a satyr. —» „Wiadomościami Brukowymi". Po wyjeździe Lelewela (1818), którego prace nadawały T.W. zabarwienie nauk., stał się organem —» Towarzystwa Szubrawców (m. in. Kodeks szubrawski, stała rubryka Literatura szubrawska)-, pod red. księdza Olszewskiego, który usiłował przekształcić pismo w magazyn rozrywkowy, poziom gwałtownie się obniżył. Cechowała T.W. postawa otwarta, pozwalająca na drukowanie wypowiedzi kryt. i dyskusyjnych; upadł w wyniku zatargu z cenzurą. W kwestiach estet. i lit. reprezentował orientację klasycyst.; znalazła ona m. in. wyraz w krytyce teatr, (ożywionej 1816-17 przyjazdem W. Bogusławskiego), występującej przeciw —» dramie, postulującej repertuar rodzimy, zwł. tragedie, a także w ogł. pośm. 1819 bezim. artykułach E. Słowackiego. Zamieszczano również literaturę piękną, gł. poezję, i od 1819 recenzje. Debiutował w T.W. Mickiewicz Zimą miejską 1818 (tu też 1819 Żywiła) oraz J. Korzeniowski (1816), A. Chodźko (1819), N. Olizar (1819), L. Spitznagel (1820), A. Towiański (powiastką Zdarzenie prawdziwe 1820), A.E. Odyniec (1821); współpracowali nadto m. in. L. Borowski, A. Górecki, R. Korsak, T. Massalski, T. Narbutt, J. Sękowski, Jędrzej Śniadecki.

DR SZELIGA [J. BIELIŃSKI] Bibliografia czasopism wileńskich (1803-1860), cz. 3, „Wiad. Bibliogr. Warsz." 1885 nr 1-3; W. CIECHOWSKI Czasopisma polskie na Litwie, „Kwart. Litew." 1910 i odb.; S. PIGOŃ Kłopoty księdza cenzora, w: Z dawnego Wilna, Wil. 1929; S. CYWIŃSKI Literatura w Wilnie i Wilno w literaturze, w: Wilno i ziemia wileńska (zbiór.), t. 2, Wil. 1937 iodb.; S. KASZYŃSKI Uwagi o teatrze wileńskim w czasach Mickiewicza (1816-1823), Prace Polonist. 13 (1957)

Podobne prace

Do góry