Ocena brak

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit.

Autor /MamaMia Dodano /02.04.2012

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit., wyd. w Wilnie 1804 przez kilkuosobową grupkę studentów (m. in. L. Borowski, S. Starzyński) przy współpracy K. Kontryma i jednego z lektorów uniw.; zarówno charakter grupy (por. niżej), jak osoba red. (najpewniej Starzyński), fakt istnienia dwu nakł.: nr 1-12 (od 23 III) i nr 1-23 (23 IV-1 X), stanowią do dziś nie w pełni wyjaśnione zagadki, podobnie jak autorstwo nie podpisywanych (z wyjątkiem opowiadania F.N. Gdańskiego) tekstów, często tłum. lub adaptowanych z klasyków rzym., autorów franc. (J.B. Rousseau, C.J. Dorata i in.), P. Metastasia i in. Wśród tuzinkowych utworów lit. (bajek, wierszy dydakt., „powiastek wsch.", anegdot o pisarzach itp.) wyróżnia się prwdr. fragmentu —> Sofiówki S. Trembeckiego; udało się ponadto zidentyfikować teksty J.O. Gorczyczewskiego, A. Góreckiego (debiut), E. Słowackiego, Starzyńskiego. Spośród prądów lit. epoki najbliższy był T.W. sentymentalizmowi. Rangę zapewnia pismu nie tyle jego zawartość, ile miejsce pierwszego w Polsce periodyku lit. wydawanego przez młodzież; Z. Skwarczyński uważa grono redakcyjne T.W. za zaczątek równie pionierskich stowarzyszeń studenckich przy Uniw. Wil. (—> Wilno), A. Kamiński sprzeciwia się tej tezie.

Z. SKWARCZYŃSKI W szkole sentymentalizmu, Ł. 1958; A. KAMIŃSKI Polskie związki młodzieży (1804-1831), W. 1963.

Podobne prace

Do góry